ظروف شیشه ای و پلاستیکی تقطیر

ظروف شیشه ای و پلاستیکی تقطیر

بطری شیشه ای یک لیتری
بطری شیشه ای250سی سی
بطری شیشه ای300 سی سی
بطری شیشه ای4لیتری

بطری شیشه ای4لیتری

..

135,000تومان

تشتک زن درب شیشه

تشتک زن درب شیشه

..

600,000تومان

تشتک فلزی

تشتک فلزی

..

100,000تومان

سیفون مایعات

سیفون مایعات

..

180,000تومان

سیفون مایعات

سیفون مایعات

..

90,000تومان

قرابه شیشه ای10لیتری شفاف
قیف پلاستیکی

قیف پلاستیکی

..

40,000تومان

موم آب بندی بطری

موم آب بندی بطری

..

450,000تومان

موم آب بندی بطری

موم آب بندی بطری

..

180,000تومان

بشکه پلاستیکی30لیتری
قرابه شیشه ای6لیتری شفاف
بشکه پلاستیکی40لیتری
بطری شیشه ای4لیتری

بطری شیشه ای4لیتری

..

300,000تومان

Showing 1 to 16 of 16 (1 Pages)

Powered By OpenCart
تولیدوتوزیع ابزارولوازم صنعت تخمیروتقطیر © 2022