• دیستیل  آنلاین
  • دیستیل  دیستیل6
  • دیستیل  دیستیل
  • دیستیل  دیستیل
  • دیستیل  دیستیل

تمام لوازم وابزارتقطیر◄مشاهده بیشتر►

سوپاپ وقفل هوا

100,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

توری مسی2متری

180,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

فهرست زودپزتقطیرخارجی►مشاهده بیشتر ◄

فهرست پکیج کامل►مشاهد بیشتر ◄

انواع کندانسوربرودتی►مشاهده بیشتر ◄

کویل لوله مسی

2,500,000تومان

ابزارجانبی تخمیروتقطیر►مشاهده بیشتر ◄

شیلدمسی1متری

80,000تومان

قیف پلاستیکی

80,000تومان

کاغذ صافی 3تایی

90,000تومان

سوپاپ وقفل هوا

100,000تومان

مالت اکسترکت

100,000تومان

عصاره کوییلا

125,000تومان

کربنات کلسیم

125,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

دماسنج انالوگ

150,000تومان

دماسنج دیجیتالی

150,000تومان

سختی سنجtds

150,000تومان

تبدیل2به1

160,000تومان

توری مسی2متری

180,000تومان

مخمرفرانسوی

195,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

یست اکسترکت

210,000تومان

موم آب بندی بطری

250,000تومان

کاغذتورنسل هندی

250,000تومان

رازک

288,000تومان

گلیسرین

290,000تومان

ویگروشیشه ای

295,000تومان

ناگت خام500گرمی

310,000تومان

مکمل مصرفی تقطیر►مشاهده بیشتر ◄

اسید بوریک

150,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

رازک

288,000تومان

شیلد مسی10متری

750,000تومان

شیلدمسی1متری

80,000تومان

شیلنگ سیلکونی12به18

7,500,000تومان

شیلنگ سیلکونی8به12

4,250,000تومان

عصاره کوییلا

125,000تومان

مالت اکسترکت

100,000تومان

مخمرفرانسوی

195,000تومان

موم آب بندی بطری

250,000تومان

ناگت خام500گرمی

310,000تومان

کاغذ صافی 3تایی

90,000تومان

کاغذ صافی100تایی

1,500,000تومان

کربنات کلسیم

125,000تومان

گلیسرین

290,000تومان

یست اکسترکت

210,000تومان

آشپزخانه صنعتی►مشاهده بیشتر ◄

چربی سنج شیر

150,000تومان

پارو چوبی

250,000تومان

منقل صحرایی ساج

650,000تومان

کره گیر

1,300,000تومان

سماوراستیل گازی

3,500,000تومان