دستگاه تقطیرخمره ای50لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای50لیتری

1,850,000تومان
تولید کننده:distilling
کد محصول: آلومینیومی
موجودی 150

بررسی اجمالی

دیگ زودپزتقطیرعرق ساز50 لیتری طرح ترک ازجنس آلومینیوم ضخیم مورداستفاده درتولیدصنایع غذایی ودارویی دارای درب جداشونده باچهارجفت صنعتی قفل کننده درب  وواشرآب بندی نسوز این محصول رابه گونه ای غیرقابل نفوذوخروج هرز بخار هنگام فرایندتقطیر نموده چون در...

گزینه های در دسترس

دیگ زودپزتقطیرعرق ساز50 لیتری طرح ترک ازجنس آلومینیوم ضخیم مورداستفاده درتولیدصنایع غذایی ودارویی دارای درب جداشونده باچهارجفت صنعتی قفل کننده درب  وواشرآب بندی نسوز این محصول رابه گونه ای غیرقابل نفوذوخروج هرز بخار هنگام فرایندتقطیر نموده چون درفرایندتقطیر بخار رابه عنوان دستاورد تقطیر دارای ارزش می دانند وهرچه خروجی بخار شماحفظ شود به همان میزان سودآوری بیشتری حاصل خواهیدنمود که این زودپزحافظ 100درصدی بخارارزشمندشماست این محصول  50 لیتر ی همچنین این محصول هم بصورت یک زودپزتقطیر ساده عرضه میشود وهم می توانیدباانتخاب لوازم جانبی تکمیلی این محصول رابه عنوان یک زودپزتقطیر کامل وآماده به بهره برداری بدون نیاز به هیچگونه تغییرات یا نصبی پس ازخرید تمام پروسه نصب وتکمیل رابه همکاران مابسپارید لوازم جانبی موردنیاز در فرایندتقطیربااین محصول درستون کناری به انتخاب شماگذاشته شده
مواردمعرفی شده  که جهت یادآوری وتسهیل وبهره برداری اصولی وسریع ازاین محصول درستون کناری قرارداده شده همراه باقیمت مصوب است که باانتخاب هرگزینه مبلغ نهایی فاکتورشمانیز به صورت خودکاربرابر موردانتخابی شماافزایش می یابدودرفکتورنهایی ثبت میشود.

دستگاه موردمعرفی دراین پست باسایز50لیتری می باشدولی درسایزهای دیگری هم عرضه میشودکه اینجامیتوانیدهرسایزی را انتخاب وسفارش دهید

عرق سازخمره ای سایز50لیتری
نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب