دستگاه تقطیرخمره ای25لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای25لیتری

1,390,000تومان
تولید کننده:distilling
کد محصول: آلومینیومی
موجودی 136

بررسی اجمالی

دیگ خمره ای زودپزتقطیرعرق ساز25 لیتری طرح ترک ازجنس آلومینیوم ضخیم مورداستفاده درتولیدصنایع غذایی ودارویی دارای درب جداشونده باچهارجفت صنعتی قفل کننده درب  وواشرآب بندی نسوز این محصول رابه گونه ای غیرقابل نفوذوخروج هرز بخار هنگام فرایندتقطیر نموده چو...

گزینه های در دسترس

دیگ خمره ای زودپزتقطیرعرق ساز25 لیتری طرح ترک ازجنس آلومینیوم ضخیم مورداستفاده درتولیدصنایع غذایی ودارویی دارای درب جداشونده باچهارجفت صنعتی قفل کننده درب  وواشرآب بندی نسوز این محصول رابه گونه ای غیرقابل نفوذوخروج هرز بخار هنگام فرایندتقطیر نموده چون درفرایندتقطیر بخار رابه عنوان دستاورد تقطیر دارای ارزش می دانند وهرچه خروجی بخار شماحفظ شود به همان میزان سودآوری بیشتری حاصل خواهیدنمود که این زودپزحافظ 100درصدی بخارارزشمندشماست این محصول  25 لیتر ی است  این محصول هم بصورت یک زودپزتقطیر ساده عرضه میشود وهم می توانیدباانتخاب لوازم جانبی تکمیلی این محصول رابه عنوان یک زودپزتقطیر کامل وآماده به بهره برداری بدون نیاز به هیچگونه تغییرات یا نصبی  لوازمی پس ازخرید

باتهیه لوازم جانبی از ما تمام پروسه نصب وتکمیل رابه همکاران مابسپارید لوازم جانبی موردنیازدرفرایندتقطیربااین محصول درستون کناری به انتخاب شماگذاشته شده
انتخاب هایی که جهت یادآوری وتسهیل در روند خرید دراین محصول قرارداده شده همراه باقیمت مصوب که باانتخاب هرگزینه مبلغ نهایی فاکتورشمانیز به صورت خودکاربرابر موردانتخابی شما کاهش یاافزایش می یابد...

ارائه این نوع سیستم خرید به درخواست  خریدارانی که مبتدی بوده وازمحصولات جانبی تکمیلی برای بهره برداری اطلاع وآگاهی کافی ندارنددرفروشگاه صنایع تقطیرایرانقرارداده شده  وهم اکنون بخوبی از محصولات تکمیلی درفرایندتقطیر اطلاع دارند وبنابرسلیقه وبودجه خود هریک را بخواهندانتخاب یا رد میکنند سیستم سبدخریددرفاکتور مطابق انتخاب شما قیمت نهایی محاسبه می کند  چون مدیریت انتخاب  چندین محصول  دریک فاکتور خرید دراختیارشماقراردادیم 

شکل ظاهری وکارایی این دستگاه با انواع دیگرمشابه تفاوتی بایکدیگرنداشته وتنهاتفاوت ظرفیت لیتراژاین برندعرق ساز است

دستگاه موردمعرفی دراین پست باسایز25 لیتری می باشدولی شمامیتوانیداین عرق سازخمره ای رادرذیل باسایزهای دیگرانتخاب نماید

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب